Therapie bij een online psycholoog

Werkt dat echt, gesprekken bij een online psycholoog? Die vraag krijg ik regelmatig wanneer mensen overwegen zich aan te melden voor online therapie. Het antwoord is duidelijk: ja, therapie bij een online psycholoog werkt minstens zo goed als therapie in een fysieke spreekkamer. Wanneer je een goede online psycholoog gevonden hebt, ontvang je namelijk dezelfde duur, frequentie en kwaliteit van therapie. Daarbij zijn er meestal geen wachttijden waardoor toename van klachten in de wachttijd wordt voorkomen. Hoewel online therapie ook zonder direct contact met een psycholoog wordt aangeboden wordt aangeraden om te kiezen voor gespreken met een online psycholoog via beeldbellen. Online zelfhulpmodules zijn vaak een goede aanvulling op deze gesprekken.

Hoe vind ik een goede online psycholoog?

Het kan lastig zijn om een goede online psycholoog te vinden als je niet weet waar je op moet letten. Gelukkig zijn er wel degelijk punten waaraan je kunt zien of je met een betrouwbare en bekwame online psycholoog te maken hebt.

  • De belangrijkste is of de online psycholoog geregistreerd staat in het BIG-register. Een psycholoog kan alleen in het BIG-register komen te staan als hij of zij voldoende ervaren en bekwaam is om zelfstandig behandelingen uit te voeren. Je kunt de naam van de psycholoog opzoeken in het register. Hier vind je een voorbeeld van een BIG-registratie. https://zoeken.bigregister.nl/bignummer/59925028025
  • De online psycholoog is aangesloten bij een beroepsvereniging. Wanneer de psycholoog lid is van een beroepsvereniging is hij of zij gebonden aan de kwaliteitseisen van die vereniging. Hierbij hoort bijvoorbeeld het up to date houden van de vakinhoudelijke kennis. Een online psycholoog die lid is van een beroepsvereniging zal zodoende vele nascholingen volgen en op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen in zijn of haar vakgebied.
  • De online psycholoog staat ingeschreven in de Kamer van Koophandel.
  • De online psycholoog beschikt over een geldig kwaliteitsstatuut. Dit is een document die op te vragen is bij de psycholoog. Hierin staat hoe de zorgaanbieder de zorg voor de cliënten heeft georganiseerd op een manier dat de autonomie en regie van de cliënt zoveel mogelijk wordt gestimuleerd en de kwaliteit en doelmatigheid van de behandeling inzichtelijk wordt gemaakt.
  • De online psycholoog is aangesloten bij een klachten- en geschillencommissie, zodat je daar terecht kunt wanneer jullie er bij een geschil onverhoopt niet samen uitkomen.

 

Wordt een online psycholoog vergoed door de zorgverzekering?

Online therapie wordt vaak vergoed door de zorgverzekering, maar dit geldt niet voor elke online psycholoog. Hoe zit dit? Een aantal factoren bepalen of de gesprekken bij een online psycholoog worden vergoed.

  • De online psycholoog staat geregistreerd in het BIG-register (zie eerder genoemde punt).
  • De online psycholoog heeft contracten afgesloten met zorgverzekeraars. Wanneer de psycholoog contracten heeft afgesloten wordt de behandeling voor 100% vergoed (wel geldt net als bij een fysieke praktijk altijd het eigen risico van de zorgverzekering).
  • De verleende zorg komt in aanmerking voor vergoeding. De therapie die wordt aangeboden door de online psycholoog moet wetenschappelijk onderzocht en effectief bevonden zijn. De therapie moet in de GGZ richtlijnen staan als aanbevolen voor de betreffende psychische klacht.
  • Er moet sprake zijn van direct contact tussen de cliënt en de online psycholoog. Onder direct contact wordt verstaan: beeldbellen, e-mailen, bellen en chatten. Een behandeling die volledig zonder contact met een psycholoog wordt gedaan, zoals sommige online zelfhulpmodules worden niet vergoed, tenzij het onderdeel is van een behandeling waarbij wel online gesprekken met een psycholoog plaatsvinden.
  • De diagnose valt onder vergoede zorg. Dit geldt zowel in de klassieke spreekkamer als bij contact met een online psycholoog. De zorgverzekering vergoed de meeste klachten, echter enkele klachten, zoals relatieproblemen worden niet vergoed door de zorgverzekering.

 

Betrouwbare online therapie bij De Online Therapeut

Bij De Online Therapeut kun je er op vertrouwen dat alle bovenstaande punten goed geregeld zijn. Alle online psychologen hebben bij ons een BIG-registratie en zijn bekwaam in verschillende soorten bewezen effectieve therapieën. Tevens is De Online Therapeut lid van verschillende beroepsverenigingen en beschikt het over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut, een klachten- en geschillencommissie en een registratie bij de kamer van koophandel. Er zijn contracten met verzekeraars afgesloten, zodat de online therapie vergoed wordt door bijna alle zorgverzekeraars.