Online therapie:
Mediatieve therapie bij dementie

Mediatieve therapie bij dementie

Wanneer individuele therapie niet (meer) mogelijk is, kan mediatieve therapie worden ingezet. Mediatieve therapie is therapie via een mediator, oftewel via een tussenpersoon. Bij mensen met dementie is de mediator vaak een familielid of een zorgteam. Tijdens de online therapie krijgt u, als mantelzorger, uitleg over het ziektebeeld. Ook wordt er een analyse gemaakt van het probleem. Mogelijke oorzaken van het probleem worden in kaart gebracht.

Deze oorzaken kunnen een lichamelijke, cognitieve of een psychologische aard hebben. Daarnaast kunnen de persoonlijkheid en de omgeving een rol spelen. Vaak speelt er een mix van verschillende triggers. Wanneer de mogelijke oorzaken in kaart zijn gebracht zullen er samen met u, als mantelzorger, passende interventies worden uitgeprobeerd en geëvalueerd. Vaak zullen er aanpassingen in de omgeving, de benadering of de daginvulling worden gemaakt. Bij ernstige problemen wordt soms in overleg met de huisarts medicatie ingezet.


Meld je hier aan