Voor welke psychische klachten?

Er is online therapie mogelijk voor verschillende psychische klachten. Bij De Online Therapeut wordt behandeling geboden aan volwassenen (vanaf 18 jaar) met de volgende problemen.

Angst, paniek en dwang

Angst, paniek en fobieën

Een angststoornis kan zich heel breed of heel specifiek uiten. Zo kan het zijn dat je eigenlijk altijd gespannen bent en stress ervaart. Je maakt je continu zorgen over allerlei dingen uit het dagelijks leven. Dit heet gegeneraliseerde angst. Ook kan het zijn dat je over het algemeen weinig angst voelt, maar in hele specifieke situaties wel, zoals in sociale situaties (sociale fobie), in situaties waaruit je niet snel ongemerkt weg kan (bijvoorbeeld in een bioscoop) of angst voor specifieke dieren, voorwerpen of gebeurtenissen.

Wat zijn de psychische klachten bij een angststoornis?

Door een angststoornis kun je last hebben van:

 • piekeren
 • prikkelbaarheid
 • slechte concentratie
 • gespannenheid
 • moeheid
 • spierklachten
 • slaapproblemen

Soms wordt de angst zo hevig dat er een paniekaanval ontstaat. Een paniekaanval is voor veel mensen een zeer beangstigende ervaring, waarbij enkele van onderstaande klachten kunnen voorkomen:

 • hartkloppingen, zweten, koude rillingen, duizeligheid, beven
 • benauwdheid, een vervelend gevoel in de borst
 • tintelingen of een doof gevoel in handen en/of voeten
 • droge mond, misselijkheid, maagpijn, braken of diarree
 • gevoel flauw te vallen
 • het gevoel dat u de controle over uzelf verliest, gek wordt of doodgaat

Wanneer er vaker paniekaanvallen voorkomen of de angst om een nieuwe paniekaanval te krijgen je dagelijks leven belemmert kan er sprake zijn van een paniekstoornis. Wanneer je daarbij situaties vermijdt of met veel angst doorstaat is er sprake van een paniekstoornis met agorafobie.

Herken je je in deze klachten? Meld je dan direct aan. Behandeling van deze klachten wordt vergoed door de zorgverzekering.

Dwang

Een andere vorm van angst uit zich in dwang. Hierbij ervaar je storende gedachten, impulsen of voorstellingen. Door andere gedachten te herhalen of handelingen uit te voeren probeert men het ontstane nare gevoel te verminderen. Je kunt bijvoorbeeld dwangmatig gaan tellen, controleren, ordenen, in gedachten woorden herhalen, schoonmaken of tikken. Ook kun je het gevoel hebben dat er een ramp gebeurt als een bepaalde handeling niet (op de juiste manier) gedaan wordt.

Behandeling

Angst- en dwangstoornissen kunnen erg belemmerend zijn in het dagelijks leven. Gelukkig zijn deze klachten vaak goed te behandelen. Cognitieve gedragstherapie is daarbij de meest effectieve psychologische behandeling. Zowel angst- als dwangbehandelingen worden vergoed door de zorgverzekering.

Meld je hier aan

In onderstaande folders vind je meer informatie over de verschillende angststoornissen en de behandeling daarvan.

Bron: Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie - Copyright 2015 – www.nvvp.net

Somberheid, rouw en depressie

Somberheid en rouw

Iedereen krijgt in zijn leven te maken met somberheid, rouw en verdriet. Dit is een normale reactie op nare gebeurtenissen. Gesprekken met een psycholoog kunnen zinvol zijn wanneer je door zo’n moeilijk periode gaat of wanneer je erg vaak momenten van somberheid ervaart.

Behandeling

Een online psycholoog kan je handvatten geven om met de somberheid en de moeilijke situatie of gebeurtenis om te gaan. Dit kan zorgen voor een gevoel van controle en tevens kan het voorkómen dat de somberheid toeneemt of dat er een depressie ontstaat.

Depressie

Wat zijn de psychische klachten bij een depressie?

De 2 belangrijkste verschijnselen van een depressie zijn:

 • Je bent het grootste deel van de dag somber.
 • Je hebt (bijna) nergens meer zin of plezier in.

Daar kunnen andere psychische klachten bijkomen:

 • Je voelt je schuldig, overbodig of waardeloos.
 • Je voelt je onrustig en snel geïrriteerd. Of juist traag en sloom.
 • Je bent besluiteloos en/of kunt je niet goed concentreren.
 • Het eten smaakt niet meer. Of je wilt juist extra veel eten. Je bent daardoor meerdere kilo's aangekomen of afgevallen.
 • Je bent moe. Je slaapt slecht of juist heel veel.
 • Je vindt het leven zwaar. Misschien verlang je soms naar de dood of denk je aan zelfdoding.

Herken je je in deze klachten? Behandeling van deze klachten wordt vergoed door de zorgverzekering.

Behandeling

Een depressie komt vaak voor. Maar liefst 1 op de 5 mensen krijgt in zijn of haar leven te maken met een depressie. Gelukkig zijn er zeer effectieve therapieën ontworpen, waarbij cognitieve gedragstherapie en interpersoonlijke therapie de meest effectieve behandelvormen zijn om depressie te genezen. In het geval dat de behandeling toch niet voldoende aanslaat, terwijl er ernstige depressieve klachten zijn, kan in overleg met de huisarts medicatie worden overwogen als toevoeging aan de therapie.

Meld je hier aan

In onderstaande folder vind je meer informatie over depressie en de behandeling daarvan.

Bron: Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie - Copyright 2015 – www.nvvp.net

Stress, overspannenheid en burn-out

Stress en overspannenheid

Soms raak je door drukte of andere omstandigheden overbelast en voelt het alsof de grip op de situatie is verloren. Alles lijkt te veel te zijn en een gevoel van stress overheerst. Dit wordt overspanning genoemd.

Wat zijn de psychische klachten bij overspanning?

 • Moeheid, prikkelbaarheid, onrustig slapen, moeite met concentreren, piekeren, een gejaagd gevoel.
 • Het lukt je niet meer om je dagelijkse bezigheden goed te blijven doen.
 • Wanneer vooral een uitgeput gevoel op de voorgrond staat en de klachten langer dan een half jaar bestaan dan kan het zijn dat je een burn-out hebt.

Burn-out

Wat zijn de psychische klachten bij een burn-out?

Je hebt 3 of meer spanningsklachten zoals:

 • vooral lichamelijke moeheid: een uitgeput gevoel
 • een geestelijke moeheid: moeite je aandacht erbij te houden (concentreren) en/of dingen te onthouden (geheugen);
 • onrustig slapen
 • prikkelbaar zijn (snel boos of geïrriteerd)
 • niet tegen drukte of lawaai kunnen
 • gemakkelijk huilen
 • piekeren
 • een gejaagd gevoel

Je hebt het gevoel dat je de situatie niet meer aan kan en het lukt je niet meer om je dagelijkse bezigheden te blijven doen.

Behandeling

Zowel bij overspannenheid als burn-out kunnen gesprekken met een online psycholoog je helpen om sneller de grip terug te krijgen op je leven. De klachten worden behandeld met cognitieve gedragstherapie. Er wordt gekeken naar hoe de klachten zijn ontstaan, je krijgt handvatten om het overzicht en de balans tussen rust en inspanning terug te vinden en er wordt stil gestaan bij wat er nodig is om de klachten in de toekomst zoveel mogelijk te voorkomen.

Meld je hier aan

Stress na ingrijpende levensgebeurtenissen en trauma (PTSS)

Stress na ingrijpende levensgebeurtenissen en trauma (PTSS)

Het kan zijn dat je iets hebt meegemaakt, dat zo ingrijpend is dat je er niet van los lijkt te komen. Het lijkt alsof je de gebeurtenis steeds opnieuw beleeft. Geluiden, geuren, beelden of gevoelens die tijdens de heftige gebeurtenis aanwezig waren kun je herbeleven en je voelt je alert en onveilig. Je probeert gedachten of situaties die iets met de gebeurtenis te maken hebben te vermijden. Dit wordt Post Traumatische Stress Stoornis genoemd, oftewel PTSS.

Wat zijn de psychische klachten bij PTSS?

 • Spanning en onrust: woede-uitbarstingen, prikkelbaar zijn, agressie, snel en hevig schrikken van dingen, slecht kunnen concentreren, slecht slapen.
 • Herbeleven van de gebeurtenissen, in dromen, nachtmerries, maar ook overdag.
 • Vermijden van dingen/situaties die je aan de gebeurtenissen herinneren.
 • Minder voelen: Je hebt minder belangstelling voor mensen in je omgeving. Je verwacht minder van de toekomst. Activiteiten die je eerst leuk vond, interesseren je minder of niet meer.
Behandeling

Online behandeling bij PTSS is via beeldbellen vaak goed mogelijk, echter er zijn situaties waarin je psycholoog adviseert om te kiezen voor behandeling in de specialistische ggz. Tijdens het intakegesprek wordt een inschatting gemaakt van welke behandelsetting het meest geschikt is voor jouw situatie.

Bij PTSS zijn er 2 vormen van psychologische behandeling mogelijk. Je online psycholoog helpt je met het maken van deze keuze.

 • Cognitieve gedragstherapie
 • EMDR (eye movement desensitization and reprocessing)

Beide therapievormen zijn even effectief gebleken bij het behandelen van PTSS. Behandeling van PTSS wordt vergoed door de zorgverzekering.

Meld je hier aan

Medicijnen

Antidepressiva kunnen de therapie ondersteunen. Medicijnen zijn nooit de enige behandeling bij PTSS. Er zijn ook medicijnen die worden afgeraden bij PTSS. Bepaalde rustgevende middelen, zoals oxazepam en diazepam, kunnen de klachten verergeren.

In onderstaande folder vind je meer informatie over PTSS en de behandeling daarvan.

Bron: Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie - Copyright 2015 – www.nvvp.net

Onverklaarde lichamelijke klachten

Onverklaarde lichamelijke klachten

Het komt regelmatig voor dat iemand leeft met (soms ernstige) lichamelijke klachten zonder dat er een medische verklaring voor gevonden is. Dit wil niet zeggen dat de klachten niet bestaan of dat de klachten een psychologische oorzaak hebben. Hoewel de wetenschap ver is, is het een illusie om te denken dat we alles al weten. Het is enorm frustrerend en verdrietig als na vele, vaak vervelende onderzoeken nog steeds geen verklaring en oplossing is gevonden voor de klachten. Er wordt je verteld dat je er mee zal moeten leren leven. Wanneer je ook nog het advies krijgt om met een psycholoog te praten kun je je onbegrepen voelen. Misschien voel je je niet serieus genomen door je arts en ervaar je woede en machteloosheid. Een psycholoog zal je lichamelijke klachten inderdaad niet kunnen genezen. Behandeling van onverklaarde lichamelijke klachten bij een psycholoog heeft dan ook een heel ander doel: een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven ondanks de onverklaarde lichamelijke klachten. De vraag staat centraal hoe je het beste kan omgaan met de klachten in het dagelijks leven en hoe je ondanks de lichamelijke klachten het beste uit je leven kan halen.

Behandeling

Onverklaarde lichamelijke klachten worden bij De Online Therapeut behandeld met cognitieve gedragstherapie. Behandeling van deze klachten wordt vergoed door de zorgverzekering.

Meld je hier aan

In onderstaande folder vindt u meer informatie over onverklaarde lichamelijke klachten en de behandeling daarvan.

Bron: Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie - Copyright 2015 – www.nvvp.net

Studie- en werkgerelateerde problemen

Studie- en werkgerelateerde problemen

Twijfels over je studiekeuze of beroepskeuze, problemen met een collega of je leidinggevende, planningsproblemen of faalangst? Je online psycholoog helpt je om keuzes te maken, met moeilijke situaties om te gaan en om angsten te overwinnen.

Behandeling

Afhankelijk van het probleem en jouw voorkeur kan interpersoonlijke therapie, cognitieve gedragstherapie of oplossingsgerichte therapie worden ingezet.

Meld je hier aan

Levensfaseproblematiek

Levensfaseproblematiek

In de ontwikkeling van een mens, van geboorte tot sterven, zijn een aantal min of meer vaste periodes of fases te onderscheiden die worden gekenmerkt door herkenbare eigenschappen en patronen. Denk onder andere aan de adolescentie, jong volwassenheid, middelbare leeftijd en late volwassenheid. In iedere fase kan het gebeuren dat je vastloopt, ontevreden bent, of problemen hebt met aanpassing aan de volgende fase. Zo kan het zijn dat je vindt dat je leven er niet uitziet zoals je gehoopt en verwacht had toen je jonger was. Of je gaat met pensioen en kan niet wennen aan deze nieuwe fase. Hierdoor kunnen psychische klachten ontstaan.

Behandeling

Gesprekken met een online psycholoog kunnen helpen om je leven in de huidige levensfase naar tevredenheid in te richten. Er wordt gekeken naar de doelen die je in je leven hebt of er wordt gezocht naar nieuwe doelen. Belemmeringen worden opgespoord en aangepakt. Afhankelijk van de hulpvraag wordt er samen een passende therapievorm gekozen. Geschikte therapievormen zijn: cognitieve gedragstherapie, interpersoonlijke therapie en oplossingsgerichte therapie.

Meld je hier aan

Stemmings- en gedragsproblemen bij dementie

Stemmings- en gedragsproblemen bij dementie

Wie met dementie te maken heeft (gehad) weet dat dit een veeleisende ziekte is, die op verschillende terreinen problemen kan veroorzaken. De laatste jaren is er een tendens zichtbaar, waarbij mensen met dementie steeds langer thuis moeten blijven wonen. Enerzijds is het fijn om langer in de vertrouwde omgeving te kunnen blijven, anderzijds vergt dit nogal wat van de mantelzorger. Het is zwaar om je naaste te zien veranderen. Daar komt bij dat dementie vaak gepaard gaat met gedragsproblemen, angsten, depressies of andere psychische klachten.

Behandeling

Helaas is dementie nog niet te genezen. Depressie en angsten die met dementie gepaard kunnen gaan zijn vaak wél te behandelen. Ook gedragsproblemen kunnen met professionele hulp vaak afnemen óf beter hanteerbaar worden. De behandeling bij dementie kan op twee manieren plaatsvinden. Ook een mix tussen beide is mogelijk.

 • Individuele cognitieve gedragstherapie. Dit is enkel mogelijk bij beginnende dementie. Vaak zijn er depressieve klachten door besef van achteruitgang of angst voor wat er komen gaat. Behandeling door een online psycholoog kan mensen met dementie helpen met het verwerkingsproces en hen helpen om te gaan met hun klachten.
 • Mediatieve therapie. Dit wordt ingezet wanneer individuele gesprekken niet meer beklijven of niet meer worden begrepen door een gevorderde dementie. De online psycholoog gaat daarom in gesprek met de mantelzorger. Bij mediatieve therapie wordt samen met de mantelzorger een analyse gemaakt van de mogelijke oorzaken van problematisch gedrag of stemmingsproblemen. Er wordt veel uitleg gegeven aan de mantelzorger over dementie en gedrag. Vaak helpt het om de omgeving aan te passen of een andere benadering te gebruiken. Je online psycholoog adviseert je hierbij.
 • Ontvang professionele begeleiding voor het omgaan met deze ingewikkelde ziekte.

  Meld je hier aan

  ADHD en ADD

  ADHD en ADD

  ADHD

  Wat zijn de belangrijkste klachten bij ADHD?

  • Concentratieproblemen, behalve als iets je interesseert
  • Chaos in je hoofd of een vol hoofd
  • Snel wisselende stemmingen
  • Prikkelbaarheid of woedeuitbarstingen
  • Verstrooid zijn
  • Afwezig of dromerig zijn
  • Slaapproblemen
  • Innerlijke onrust
  • Niet stil kunnen zitten
  • Chronisch te laat komen
  • Enthousiast aan iets beginnen maar het niet afmaken
  • Somberheid
  • Angstklachten


  ADD

  Wat zijn de belangrijkste klachten bij ADD?

  • Vergeetachtigheid
  • Slecht overzicht in tijd hebben
  • Moeite met prioriteiten hebben
  • Meer behoefte aan slaap
  • Heel precies en grondig in denken en handelen
  • Moeite met uiten van gevoelens
  • Moeite met snel en adequaat reageren op onverwachte gebeurtenissen door vertraagde informatieverwerking
  Diagnose en behandeling

  Bij De Online Therapeut kun je laten onderzoeken of er sprake is van ADHD of ADD. Dit gebeurt via een uitgebreid interview waarbij je psycholoog vragen stelt over je klachten. Er wordt je gevraagd om indien mogelijk een familielid of iemand anders die jou goed kent aanwezig te laten zijn bij het onderzoeksgesprek. Dit wordt gevraagd omdat er ook wordt nagegaan of je bepaalde klachten al had in de kindertijd. Het blijkt moeilijk om dit zelf nog terug te halen.

  Behandeling bij ADHD en ADD richt zich op het leren omgaan met de klachten die de aandoening kan veroorzaken. De behandeling kan zich richten op praktische zaken, zoals plannen, structureren en keuzes maken, maar ook op psychische aspecten, zoals faalervaringen, een laag zelfbeeld, angsten of somberheid. Waarop de focus in de behandeling komt te liggen hangt af van jouw hulpvraag en van waar je het meeste last van hebt.

  Herken je veel van de genoemde klachten en belemmert het je in je dagelijkse leven? Vraag direct een onderzoek aan naar ADHD of ADD.

  Meld je hier aan

  Eetbuistoornis

  Eetbuistoornis

  Eetbuistoornis

  Wat zijn de belangrijkste klachten bij een eetbuistoornis?

  • Je hebt gemiddeld minstens 1 keer per week een eetbui
  • Tijdens een eetbui ben je de controle kwijt over wat en hoeveel je eet.
  • Je eet misschien niet alleen dingen die je lekker vindt; het kan zijn dat je alles eet wat je kunt vinden.
  • Je hebt eigenlijk niet echt trek, maar eet door tot je je vervelend voelt.
  • Meestal eet je heel snel bij een eetbui.
  • Je eet stiekem, op momenten dat niemand het ziet.
  • Na een eetbui voel je je vaak stom, lelijk, somber of schuldig. Misschien walg je van jezelf.
  • Door de eetbuien kom je waarschijnlijk aan.
  Behandeling

  De belangrijkste behandeling van een eetbuistoornis is cognitieve gedragstherapie. Je gaat samen met een psycholoog onderzoeken hoe je denkt over jezelf, je eetgedrag en je lichaam. Welke ideeën en verwachtingen heb je? Helpen ze je? Kloppen ze met de werkelijkheid? Je leert anders denken waardoor je je anders gaat gedragen en je beter gaat voelen.

  Meld je hier aan