Online therapie:
Interpersoonlijke therapie

Interpersoonlijke therapie

Interpersoonlijke therapie (IPT) is samen met cognitieve gedragstherapie de meest effectieve behandeling voor depressie. IPT is gebaseerd op de gedachte dat veranderingen in belangrijke sociale relaties een depressie kunnen uitlokken bij mensen die daar aanleg voor hebben. Tijdens deze online therapie wordt onder andere je sociale netwerk in kaart gebracht. Vervolgens wordt besproken welke veranderingen recentelijk hebben plaatsgevonden in dit netwerk.

Binnen IPT worden vier mogelijke thema´s onderscheiden:

  • Rouw om een belangrijk verlies;
  • Een conflict met een belangrijke ander;
  • Een grote verandering in sociale rollen zoals bij het krijgen van een eerste kind of op jezelf gaan wonen;
  • Een tekort aan interpersoonlijke relaties, eenzaamheid.

Focus rouw:

Na een overlijden kan er een depressie ontstaan. Dit gebeurt vaak als emoties niet voldoende beleefd of erkend worden. Emoties kunnen bewust of onbewust worden onderdrukt. Misschien is er geen gelegenheid voor de rouw of ben je bang voor het immense gevoel van verdriet. De online therapie richt zich daarom in eerste instantie op het weer op gang brengen van het vastgelopen rouwproces door de emoties te (her)beleven die niet voldoende aan bod zijn gekomen.


Focus interpersoonlijk conflict:

Wanneer een conflict (mede) oorzaak is van je depressie wordt het conflict in kaart gebracht en je wensen ten aanzien van die ander worden besproken. Er wordt ingezoomd op de gesprekken die je met hem of haar hebt en er wordt gekeken naar manieren om je wensen vervult te krijgen. Soms wordt er geoefend met nieuwe gespreksstijlen.


Focus rolverandering:

Er wordt van rolverandering gesproken als je een belangrijke overgang in je leven meemaakt. Voorbeelden zijn met pensioen gaan, voor het eerst een kind krijgen, gaan studeren, een verhuizing of een scheiding. Zo’n overgang gaat gepaard met een verschuiving in je sociale relaties en kan ook gevoelens van verlies teweeg brengen. Een nieuwe fase in je leven betekent vaak dat je afscheid moet nemen van vertrouwde en belangrijke dingen uit de vorige fase. Behandeling richt zich op het verwerken van eventuele verliezen en op het aanpassen aan je nieuwe rol. Er wordt met je gekeken hoe je een prettige invulling kunt geven aan deze nieuwe fase en wie en wat je daar voor nodig heeft.


Focus: interpersoonlijk tekort:

Mensen zijn sociale dieren en voor de meeste mensen geldt dat zij anderen nodig hebben om zich gelukkig te voelen. Helaas kan het zijn dat het je niet lukt om voldoende sociale contacten te krijgen of te behouden. Dit kan leiden tot eenzaamheid en depressie. De therapeut onderzoekt met jou waardoor dit probleem er is. Misschien heb je verwachtingen van andere mensen die ervoor zorgen dat je terughoudend bent. Ook kan het zijn dat je niet goed weet hoe je het beste een gesprek kan beginnen of gaande houden. Je therapeut zal met je onderzoeken in hoeverre jouw overtuigingen kloppen en helpt je met het oefenen van nieuwe sociale vaardigheden.


Meld je hier aan