Stemmings- en gedragsproblemen bij dementie

Stemmings- en gedragsproblemen bij dementie

Wie met dementie te maken heeft (gehad) weet dat dit een veeleisende ziekte is, die op verschillende terreinen problemen kan veroorzaken. De laatste jaren is er een tendens zichtbaar, waarbij mensen met dementie steeds langer thuis moeten blijven wonen. Enerzijds is het fijn om langer in de vertrouwde omgeving te kunnen blijven, anderzijds vergt dit nogal wat van de mantelzorger. Het is zwaar om je naaste te zien veranderen. Daar komt bij dat dementie vaak gepaard gaat met gedragsproblemen, angsten, depressies of andere psychische klachten.

Behandeling

Helaas is dementie nog niet te genezen. Depressie en angsten die met dementie gepaard kunnen gaan zijn vaak wél te behandelen. Ook gedragsproblemen kunnen met professionele hulp vaak afnemen óf beter hanteerbaar worden. De behandeling bij dementie kan op twee manieren plaatsvinden. Ook een mix tussen beide is mogelijk.

  • Individuele cognitieve gedragstherapie. Dit is enkel mogelijk bij beginnende dementie. Vaak zijn er depressieve klachten door besef van achteruitgang of angst voor wat er komen gaat. Behandeling door een online psycholoog kan mensen met dementie helpen met het verwerkingsproces en hen helpen om te gaan met hun klachten.
  • Mediatieve therapie. Dit wordt ingezet wanneer individuele gesprekken niet meer beklijven of niet meer worden begrepen door een gevorderde dementie. De online psycholoog gaat daarom in gesprek met de mantelzorger. Bij mediatieve therapie wordt samen met de mantelzorger een analyse gemaakt van de mogelijke oorzaken van problematisch gedrag of stemmingsproblemen. Er wordt veel uitleg gegeven aan de mantelzorger over dementie en gedrag. Vaak helpt het om de omgeving aan te passen of een andere benadering te gebruiken. Je online psycholoog adviseert je hierbij.
  • Ontvang professionele begeleiding voor het omgaan met deze ingewikkelde ziekte.

    Meld je hier aan