Stress na ingrijpende levensgebeurtenissen en trauma (PTSS)

Stress na ingrijpende levensgebeurtenissen en trauma (PTSS)

Het kan zijn dat je iets hebt meegemaakt, dat zo ingrijpend is dat je er niet van los lijkt te komen. Het lijkt alsof je de gebeurtenis steeds opnieuw beleeft. Geluiden, geuren, beelden of gevoelens die tijdens de heftige gebeurtenis aanwezig waren kun je herbeleven en je voelt je alert en onveilig. Je probeert gedachten of situaties die iets met de gebeurtenis te maken hebben te vermijden. Dit wordt Post Traumatische Stress Stoornis genoemd, oftewel PTSS.

Wat zijn de psychische klachten bij PTSS?

  • Spanning en onrust: woede-uitbarstingen, prikkelbaar zijn, agressie, snel en hevig schrikken van dingen, slecht kunnen concentreren, slecht slapen.
  • Herbeleven van de gebeurtenissen, in dromen, nachtmerries, maar ook overdag.
  • Vermijden van dingen/situaties die je aan de gebeurtenissen herinneren.
  • Minder voelen: Je hebt minder belangstelling voor mensen in je omgeving. Je verwacht minder van de toekomst. Activiteiten die je eerst leuk vond, interesseren je minder of niet meer.
Behandeling

Online behandeling bij PTSS is via beeldbellen vaak goed mogelijk, echter er zijn situaties waarin je psycholoog adviseert om te kiezen voor behandeling in de specialistische ggz. Tijdens het intakegesprek wordt een inschatting gemaakt van welke behandelsetting het meest geschikt is voor jouw situatie.

Bij PTSS zijn er 2 vormen van psychologische behandeling mogelijk. Je online psycholoog helpt je met het maken van deze keuze.

  • Cognitieve gedragstherapie
  • EMDR (eye movement desensitization and reprocessing)

Beide therapievormen zijn even effectief gebleken bij het behandelen van PTSS. Behandeling van PTSS wordt vergoed door de zorgverzekering.

Meld je hier aan

Medicijnen

Antidepressiva kunnen de therapie ondersteunen. Medicijnen zijn nooit de enige behandeling bij PTSS. Er zijn ook medicijnen die worden afgeraden bij PTSS. Bepaalde rustgevende middelen, zoals oxazepam en diazepam, kunnen de klachten verergeren.

In onderstaande folder vind je meer informatie over PTSS en de behandeling daarvan.

Bron: Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie - Copyright 2015 – www.nvvp.net