Gecontracteerde zorg

Tarieven en vergoedingen van
een online psycholoog bij gecontracteerde zorg

De Online Therapeut heeft contracten met alle reguliere Nederlandse zorgverzekeraars, behalve VGZ (onder VGZ vallen Univé, Bewuzt Zorgverzekerd, IZ, IZA, Zekur.nl, UMC, en United Consumers Collectief). Je therapie wordt na afronding van de behandeling direct gedeclareerd bij jouw zorgverzekeraar. Je hebt vanuit je basisverzekering recht op vergoeding van psychologische hulp in de Generalistische Basis GGZ. De vergoeding valt wel onder het eigen risico. Als je in het kalenderjaar waarin de behandeling is gestart nog eigen risico open had staan, stuurt jouw zorgverzekeraar je een rekening. Deze kosten zijn voor een intakegesprek maximaal € 219,78 en voor intake en behandeling samen nooit meer dan het voor jou geldende eigen risico van € 385,-.(tenzij je voor een hoger eigen risico hebt gekozen). Heb je het gehele eigen risico van dat jaar al betaald, dan zal de zorgverzekeraar geen kosten bij je in rekening brengen.

Hoeveel behandelsessies je krijgt aangeboden hangt af van de aard en ernst van je klachten en wordt tijdens het intakegesprek met je besproken. Er zijn door de overheid 4 soorten behandeltrajecten vastgelegd, waarbij er sprake is van verschillende hoeveelheden behandelminuten. Een sessie bestaat uit 45 minuten gesprekstijd en 15 minuten aan administratie. Een behandeling via beeldbellen of chatten kan gratis aangevuld worden met online zelfhulpmodules.

Bekijk hiernaast een overzicht van de tarieven en vergoedingen van behandeling door een online psycholoog. Je (gecontracteerde) zorgverzekeraar vergoed dus het gehele bedrag met aftrek van eigen risico, tenzij je zorgvraag valt onder niet-verzekerde zorg.

Vraag direct een intakegesprek aan.

Meld je hier aan

Tarieven en vergoedingen online psycholoog: standaardprijslijst Generalistische Basis GGZ

De vier zorgvraagzwaartetrajecten met de bijbehorende maximale bedragen.

Code Prestatie Maximumtarief NZa 2020* Maximumtarief NZa 2021*
180001 Kort, 294 minuten (3 tot 5 sessies) €503,47 €522,13
180002 Middel, 495 minuten (6 tot 8 sessies) €853,38 €885,01
180003 Intensief, 750 minuten (9 tot 12 sessies) €1.383,65 €1.434,96
180004 Chronisch, 750 minuten (max 12 sessies) €1.330,98 €1.380,49

De prestatie Onvolledig behandeltraject (betreft Generalistische Basis GGZ) met het maximaal bijhorende bedrag**.

Code Prestatie Maximumtarief NZa 2020 ** Maximumtarief NZa 2021 **
180005 Onvolledig behandeltraject (1 tot 2 sessies) €219,78 €228,04

* De tarieven zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De Online Therapeut brengt hiervan een percentage (tussen 85% – 99%) in rekening, afhankelijk van de contractafspraken die wij met je zorgverzekeraar hebben. Wij registreren alle directe en indirecte tijd van de behandeling. Je (gecontracteerde) zorgverzekeraar vergoed het gehele bedrag met aftrek van eigen risico, tenzij je zorgvraag valt onder niet verzekerde zorg.

** Wordt o.a. in rekening gebracht voor een intake zonder vervolgbehandeling, wanneer geen sprake is van een DSM-classificatie of wanneer vroegtijdig wordt geconcludeerd dat behandeling binnen de Gespecialiseerde GGZ geïndiceerd is.

Niet-gecontracteerde zorg & stoppen of doorverwijzing na intake

Niet-gecontracteerde zorg

Voor de basisverzekering heb je de keuze uit drie varianten: een restitutiepolis, een combipolis of een naturapolis.

Restitutiepolis:
Je krijgt volledige vergoeding bij zowel gecontracteerde als niet-gecontracteerde zorgaanbieders.

Combipolis:
Een combinatiepolis houdt in dat voor sommige vormen van zorg alleen gecontracteerde zorgaanbieders volledig worden vergoed, terwijl bij andere vormen ook niet-gecontracteerde zorgaanbieders voor volledige vergoeding in aanmerking komen. Vraag na bij je zorgverzekeraar wat voor de geestelijke gezondheidszorg geldt.

Naturapolis:
Bij een naturapolis krijg je alleen volledig vergoeding bij gecontracteerde zorgaanbieders. Indien je naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder gaat moet je een deel van de kosten zelf betalen. Hoe hoog dit deel is, verschilt per verzekeraar, maar gemiddeld wordt 50 tot 80% van het tarief vergoed, indien de diagnose valt onder verzekerde zorg.


Meld je hier aan

Stoppen of doorverwijzing na intake

Soms komt het voor dat je na intake wordt doorverwezen of wordt terugverwezen naar de huisarts omdat bij De Online Therapeut niet de juiste hulp voor jouw probleem kan worden geboden. Ook kan het zijn dat je er zelf voor kiest om na de intake niet verder te gaan. De tarieven van de intake zijn landelijk vastgesteld en bedragen maximaal € 219,78, maar meestal minder, afhankelijk van de afspraken die we hebben gemaakt met je zorgverzekeraar. Als je in het kalenderjaar waarin de intake plaatsvond nog eigen risico open had staan, stuurt jouw zorgverzekeraar je daarvan een rekening. Heb je het gehele eigen risico van dat jaar al betaald, dan zal de zorgverzekeraar de kosten van de intake vergoeden.

Niet-verzekerde zorg

Niet-verzekerde zorg

Niet alle problemen worden vergoed vanuit de basisverzekering. Onder andere onderstaande problemen worden niet vergoed:

  • aanpassingsstoornissen (bijv. na een scheiding, ontslag, overlijden).
  • problemen op het werk zoals overspannenheid.
  • Slaapstoornissen, tenzij dit een uiting is van bijv. depressie of een andere stoornis die wel vergoed wordt.
  • Een specifieke fobie (bijvoorbeeld een fobie voor spinnen).
  • relatieproblemen.
  • een ouder-kind-relatieprobleem, mishandeling, rouwreactie, studieprobleem, identiteitsprobleem, religieus probleem of levensfaseprobleem.

Twijfel je of jouw probleem onder verzekerde zorg valt, neem dan vrijblijvend contact met ons op via telefoonnummer 06-41755631 of gebruik het contactformulier. Wij zullen naar aanleiding van je klachtomschrijving inschatten of je probleem onder vergoede zorg valt.

Wanneer je al in behandeling bent kun je gratis gebruik maken van online zelfhulpmodules als aanvulling op je behandeling. Ben je niet in behandeling en wil je enkel een online zelfhulpmodule doorlopen dan is de prijs van een online zelfhulpmodule bij onverzekerde zorg € 95,-. Dit is inclusief een intakegesprek met een online psycholoog en keuzeadvies omtrent de modules. Tevens ontvang je feedback van een psycholoog op je oefeningen. Daarnaast kun je ervoor kiezen om een zelfhulpmodule te doorlopen zonder inhoudelijk contact met een psycholoog. De prijs is dan € 35,- per module.

Vraag direct een intakegesprek aan.

Meld je hier aan

Twijfel je of jouw klachten vergoed worden door de verzekering? Vraag een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek aan via het contactformulier.

Ga naar het contactformulier

Tarieven
Omschrijving Tarief
Consult 45 minuten * €95,00
Te laat/niet afgezegde afspraak €45,00

* consult is 45 min. directe tijd, 15 min. indirecte tijd, totaal 60 min.
Betalingsvoorwaarden Generalistische Basis GGZ

Betalingsvoorwaarden Generalistische Basis GGZ

Artikel 1

Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingsovereenkomsten tussen de behandelaar en de cliënt.

Artikel 2

Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de behandeling geannuleerd worden. Bij niet annuleren en bij annuleringen binnen 24 uur voor de afspraak is de behandelaar gerechtigd de gereserveerde tijd in rekening te brengen. Afspraken op de maandag dienen minimaal 72 uur van te voren geannuleerd te worden. Voor te laat of niet geannuleerde afspraken brengen wij u € 45,– in rekening. Deze nota wordt niet vergoed door uw zorgverzekeraar.

Artikel 3

Wanneer de kosten van de behandeling door de cliënt zelf betaald worden dient na elke sessie de factuur betaald te zijn, alvorens een volgende sessie wordt uitgevoerd. De cliënt kan er ook voor kiezen de sessies vooruit te betalen. Bij eerder stoppen dan het aantal vooruit betaalde sessies zal De Online Therapeut de niet uitgevoerde sessies terugbetalen.

Artikel 4

Indien de cliënt niet binnen 30 dagen betaald heeft zal er een betalingsherinnering worden gestuurd. Voldoet de cliënt binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen, dan is de behandelaar zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.

Artikel 5

Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van de cliënt.

Artikel 6

Bij betalingsachterstand is de behandelaar gerechtigd verdere behandeling op te schorten totdat de cliënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 7

Cliënt dient zichzelf op de hoogte te stellen van de kosten van intake en behandeling en de eventuele vergoeding door zijn/haar verzekeraar. Cliënt draagt eigen verantwoordelijkheid voor het navragen bij zijn verzekeraar of de intake en behandeling vergoed worden. De Online Therapeut faciliteert hierbij door cliënt te wijzen op de informatie op de praktijkwebsite. Dit gebeurt onder andere via een informatiebrief die per mail wordt verstrekt voorafgaand aan het intakegesprek.