Cliëntervaringen en Kwaliteitsregistraties

 

Uitkomsten cliënttevredenheidsonderzoek

Na afloop van iedere behandeling wordt aan de cliënt gevraagd een cliënttevredenheidsvragenlijst in te vullen, namelijk de CQI 5.1. Dit instrument wordt gebruikt om in kaart te brengen op welke punten cliënten goede ervaringen hebben en waar nog verbetering mogelijk is.

De CQI vragenlijst voor de GGZ bestaat uit de volgende schalen: bejegening, informatie behandeling, samen beslissen, uitvoering van de behandeling. Ook wordt er een algeheel rapportcijfer gegeven. De resultaten gemeten over 2023 zijn zoals hieronder beschreven.

Op de schaal ‘bejegening’ gaven cliënten de praktijk een 10 (uit 10), Cliënten geven hier aan hoe tevreden zij zijn over het contact en het zich serieus genomen voelen. Op de schaal ‘informatie behandeling’ gaven cliënten de praktijk een 9,4 (uit 10). Cliënten geven hier aan of ze voldoende informatie hebben gekregen en of zaken op een begrijpelijke manier uitgelegd zijn.
Op de schaal ‘uitvoering behandeling’ gaven cliënten de praktijk een 9 (uit 10). Cliënten geven hier aan in hoeverre de behandeling de juiste voor hun klachten is geweest en de behandeling naar wens werd uitgevoerd.
De score op de schaal ‘samen beslissen’ was 10 (uit 10) wat betekent dat cliënten positief zijn over de mate van samenwerking met de psycholoog en het idee mee te kunnen/mogen beslissen over de behandeling.

In 2023 gaven cliënten hun ervaring bij De Online Therapeut een gemiddeld rapportcijfer van 9,1 (uit 10).

 

Kwaliteitskeurmerken

De Online Therapeut is lid van de Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP) en is gevisiteerd in 2021 op basis van de LVVP-kwaliteitscriteria. Het visitatiecertificaat is geldig voor 5 jaar’.

LVVP gevisiteerd

 

De Online Therapeut draagt het Keurmerk Basis GGZ 2024. Het Keurmerk biedt erkenning aan zorgaanbieders van generalistische kortdurende GGZ die een stapje extra doen voor goede zorg. De Online Therapeut voldoet aan die extra kwaliteitseisen. De Online Therapeut heeft tevens het Keurmerk Basis GGZ Plus gekregen. Dit is een extra erkenning  bovenop het gewone keurmerk. Het Keurmerk Plus wordt toegekend aan Keurmerkdragers die voorop lopen op het gebied van transparantie van kwantitatieve uitkomsten. Voor meer informatie over dit keurmerk kun je terecht bij https://www.kibg.nl/dossiers.

 

 

Registratie BIG register

Als GZ-psychologen staan wij ingeschreven in het BIG-register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). Dit is een wettelijk, online en openbaar register waarin je kunt opzoeken of je psycholoog bevoegd is om zijn of haar beroep uit te oefenen volgens de kwaliteitseisen die in Nederland gelden.

Het BIG-Registratienummer van Lianne van Amersfoort-Karels is 59925028025. Via deze link kom je bij haar registratiepagina in het BIG-register: https://zoeken.bigregister.nl/bignummer/59925028025.

Het BIG-registratienummer van Lisa Scholten is 19915447325. Via deze link kom je bij haar registratiepagina in het BIG-register: https://zoeken.bigregister.nl/bignummer/19915447325.

Daarnaast is De Online Therapeut lid van onderstaande beroepsverenigingen en zodoende gebonden aan de kwaliteitseisen van deze verenigingen. Hieronder valt onder andere het up-to-date houden van de vakinhoudelijke kennis.

Registratie Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve therapie (VGCT)
https://www.vgct.nl/home

Lidmaatschap LVVP, de landelijke vereniging van vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten.
https://www.lvvp.info
Kijk hier voor het kwaliteitsbeleid van de LVVP: Kaliteitsbeleid-LVVP-2020-II

De Online Therapeut beschikt over een kwaliteitsstatuut, welke op te vragen is via het contactformulier.