[Wat is online therapie?|Hoe werkt online therapie?]

[Met online therapie, bijvoorbeeld via beeldbellen, helpt een erkend psycholoog je vanuit jouw eigen vertrouwde omgeving, dus vanuit huis of een andere vertrouwde omgeving.|Online therapie maakt het mogelijk om gesprekken te voeren met een erkend psycholoog vanuit een voor jou prettige en vertrouwde omgeving.] [Zo|Op deze manier] [krijg|ontvang] jij nog steeds de [hulp|behandeling|ondersteuning] die jij [nodig hebt|graag wilt], maar [hoef je niet naar een minder vertrouwde locatie|kies jij de locatie]. [Het kan ook zo zijn dat je minder mobiel bent en dan is online therapie ook een goed alternatief|Voor mensen die slecht ter been zijn is online therapie ook geschikt|Voor mensen die minder mobiel zijn is online therapie een goede oplossing]. [Online therapie is ideaal wanneer je [fysiek of mentaal niet in staat bent om een psycholoog persoonlijk te bezoeken|de voorkeur hebt om laagdrempelig een psychologische behandeling te starten]. [Een psychologische behandeling via videobellen is net zo effectief als een persoonlijke behandeling op locatie. Je bespreekt samen wat voor jou prettig werkt. Met de expertise van deonlinetherapeut.nl en onze ruime ervaring in online therapie krijg je al snel hetzelfde vertrouwen als in de behandelkamer, maar dan op afstand.| Mogelijk vraag je je af of online therapie net zo goed werkt als behandelingen bij een reguliere praktijk. De online therapieën die wij aanbieden zijn allemaal wetenschappelijk onderzocht en effectief bevonden. Daarnaast is de technologie enorm vooruit gegaan, waardoor het online platform kwalitatief beter is geworden.] [Wil je dit ervaren of persoonlijk advies over of online therapie bij jouw situatie past?|Wil je online therapie zelf ervaren of persoonlijk advies of het bij jouw situatie past?] Neem dan contact met ons op, we helpen je graag.

[Wat is online therapie via beeldbellen?|Online therapie via beeldbellen]

[Online therapie via beeldbellen lijkt erg veel op|Online therapie via beeldbellen is op veel vlakken vergelijkbaar met|Online therapie via beeldbellen komt sterk overeen met] therapie op locatie. [Maar wat is beeldbellen?|Maar wat houdt beeldbellen precies in?] [Beeldbellen is bellen terwijl je elkaar ziet|Bij beeldbellen heb je contact op afstand terwijl je elkaar ziet]. [De platformen die voor de online therapie worden gebruikt voldoen aan alle wettelijke normen. Jouw persoonsgegevens worden uiteraard beschermd volgens de geldende privacy wetgeving. Zo kunnen wij jou garanderen dat het veilig is om online therapie te volgen.|Om met jou te kunnen beeldbellen maken we gebruik van een daarvoor geschikt en veilig platform, te vergelijken met Skype of Zoom, maar dan volgens de richtlijnen van de privacywet: de algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Door corona hebben veel mensen (noodgedwongen) ervaring opgedaan met beeldbellen.|Er wordt hiervoor een veilig platform gebruikt, vergelijkbaar met Skype of Zoom, die voldoet aan de richtlijnen van de privacywet: de algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De afgelopen jaren hebben veel mensen (noodgedwongen) ervaring opgedaan met beeldbellen.] [Onze online psychologen zijn BIG geregistreerd en erkend GZ psycholoog|De online therapie wordt gedaan door een BIG geregistreerd psycholoog en is daarmee erkend GZ psycholoog]. [Je behandelaar is dus minstens even bekwaam|Dit wil zeggen dat je behandelaar minstens even bekwaam is|Dit houdt in dat je behandelaar dus minstens even bekwaam is] als behandelaars die [therapie geven op locatie|reguliere therapie geven]. Onze psychologische zorg voldoet aan dezelfde kwaliteitseisen. [Daarnaast hebben onze online psychologen ook|Onze online behandelaren hebben eveneens] ervaring met het geven van therapie op locatie].

[Wanneer is therapie via videobellen geschikt?|Bij welke klachten is online therapie geschikt?]

Online therapie kan bij veel verschillende psychische klachten helpen. Denk bijvoorbeeld aan: • Angst, Paniek, fobieën en dwang • Somberheid, rouw en depressie • Stress, overspannenheid en burn-out • Stress na ingrijpende levensgebeurtenissen en trauma (PTSS) • Onverklaarde lichamelijke klachten • Studie- en werkgerelateerde problemen • Levensfaseproblematiek • Stemmings- en gedragsproblemen bij dementie • ADHD en ADD • Eetbuistoornis [Net als bij een conventionele persoonlijke behandeling op locatie|Ook bij online therapie] zal de [online psycholoog|online behandelaar] inschatten welke [behandelmethode|behandeling|behandelvorm] [past bij|geschikt is voor] jouw klachten, behoeften en situatie. [Samen|In overleg|Met elkaar] bepalen we hoe we jouw hulpvraag gaan invullen en hoe de [psychologische behandeling|online therapie|online behandeling] verder wordt ingericht. [Dit is vergelijkbaar|Dit is hetzelfde als|Zo gaat het ook] met een behandeling op locatie. [Verreweg de meeste|Het merendeel|Veel] van de [behandelvormen|behandelingen|soorten behandelingen] en klachten zijn [erg geschikt|passend] voor online therapie. [Behandeling|Online therapie] via beeldbellen is [net zo|even] effectief als een behandeling op locatie en [wordt voor het grootste gedeelte op dezelfde manier ingevuld|lijkt op de meeste gebieden op elkaar].

Wat [is de vergoeding|zijn de tarieven] van [online therapie|een online psycholoog]?

[De meeste|Het grootste deel van|Het merendeel van de] online therapie [wordt vergoed|is gedekt] vanuit de basisverzekering. Wel zijn hier [een aantal|enkele|een paar] voorwaarden aan gebonden zoals:
[De online therapie wordt gegeven door een BIG-geregistreerd psycholoog|De online psycholoog is BIG-geregistreerd].
De Online Therapeut heeft met [de meeste|veel] [reguliere|bekende] Nederlandse zorgverzekeraars [een contract afgesloten|afspraken gemaakt]. [Geldt dit voor|Betreft dit] jouw zorgverzekeraar dan wordt de [online therapie|behandeling van de online psycholoog] [voor 100%|geheel|volledig] vergoed (m.u.v. het eigen risico van de zorgverzekering).
De verleende zorg komt in aanmerking voor vergoeding. [De online therapie die wordt aangeboden moet wetenschappelijk onderzocht en effectief bevonden zijn|De aangeboden behandelingen van de online psycholoog zijn wetenschappelijk onderzocht en effectief bevonden]. De [therapie|behandeling] moet in de GGZ-richtlijnen [staan|beschreven staan] als [aanbevolen|geschikt|gebruikelijk] voor de betreffende [psychische|mentale] klacht.
[Tijdens de online therapie moet er sprake zijn van direct contact tussen de cliënt en de online psycholoog|De online psycholoog moet tijdens de therapie direct contact hebben met de cliënt]. [Hieronder wordt verstaan|Hiermee wordt bedoeld] [beeldbellen|videobellen], e-mailen, bellen en chatten. Een [behandeling|therapievorm] die [volledig|geheel] zonder contact met een psycholoog wordt [gedaan|uitgevoerd], zoals [sommige|bepaalde] online zelfhulpmodules worden niet vergoed, [tenzij|behalve als] het [onderdeel is|deel uitmaakt] van een behandeling waarbij wel online gesprekken met een [psycholoog|behandelaar|therapeut] plaatsvinden.
De diagnose valt onder vergoede zorg. Dit geldt zowel in de [klassieke|fysieke] [spreekkamer|behandelkamer] als bij [online therapie|een online psycholoog]. De zorgverzekering vergoed de meeste [klachten|problemen], [echter|alleen] [enkele|sommige|een aantal] klachten, zoals [relatieproblemen|aanpassingsstoornissen|identiteitsproblemen|specieke fobieën] worden niet vergoed door de zorgverzekering.

Klik hier voor een volledig overzicht van de vergoedingen en tarieven.

[In contact komen of advies vragen|Vragen over online therapie?]

[Heb je psychologische hulp nodig|Ben je op zoek naar psychologische begeleiding] en wil je weten of online therapie die kan bieden. Blijf dan niet met jouw klachten rondlopen en [neem met de online therapeut contact op voor advies of maak direct een afspraak|maak een afspraak voor online therapie]. Bij ons kun je vertrouwen op: • Persoonlijk advies • Geen wachtlijst • Direct een afspraak • Vergoeding door de zorgverzekering bij verreweg de meeste klachten